Logo Geosystems
conferences /

Scientific and Technical Conferences (KNT)

Technical and scientific seminars organised by GEOSYSTEMS Polska and Military University of Technology serve as panel for exchange of information between scientific institutions, producers, service providers and consumers. They touch problems related to spatial information, photogrammetry, remote sensing, GIS and GPS technologies. The participants of these yearly meetings focus on the issues of data acquisition, data management and use of spatial information. The main issues of discussions are:

 • New, existing and future sources of visual information
 • Geoinformation data for crisis management systems
 • Applications of DTM for geographical security of cities and important features
 • Applications of high resolution satellite imagery in military recognition
 • Photogrammetry of close range for use in national economy
 • Photogrammetric solutions for state and private institutions
 • Technical means of recognition
 • Analysis in space and time
 • Methods of presentation of vector and raster data
 • Systems of decision making support
 • Methods of spatial data visualisation and distribution
 • Integration of geoinformation systems and interoperability
 • Quality analysis of geodata and models
 • Database of visual data
 • Network and corporate solutions in geoinformatics
 • Classification
 • Radar and hyperspectral data

All papers presented during seminars are published in “Systemy Logistyczne Wojsk” (Logistic Military Systems). Chosen papers, in English are also published in the “Polish Journal of Environmental Studies”, the periodical from the ISI Master Journal List.

 

Presentation of speakers from the past editions:PobierzKNT_2006 - Multispektralny Zapis ADS40 i ALS50 - od Ortophoto do True Orthophoto - Hanemann K (download)
PobierzKNT_2006 - Nowe Spojrzenie na Cyfrowa Fotogrametrie Bliskiego Zasiegu - Malczewski A (download)
PobierzKNT_2006 - Omowienie Technologii Naziemnego Skaningu Laserowego oraz Praktycznych Aspektow Zastosowania Tej Technologii w Polskich Warunkach - Uchanski J, Falkowski P (download)
PobierzKNT_2006 - Operacyjne Wykorzystanie Zobrazowan Satelitarnych Wnioski z Demonstracji Technik Satelitarnych Astro+, Zegrze 2006 - Ryzenko J (download)
PobierzKNT_2006 - Opracowanie Ortofotomapy Satelitarnej z Uzyciem Zobrazowania QuickBird 2 - Zdunek Z (download)
PobierzKNT_2006 - Pierwsze w Polsce Zastosowanie Obrazowan ADS40 i ALS50 - Projekt Wroclaw 2005 - Dabrowski R, Zych J (download)
PobierzKNT_2006 - Polska Siec Radarow Meteorologicznych POLRAD - Tuszynska I (download)
PobierzKNT_2006 - Potencjal Wysokorozdzielczych Zobrazowan Ikonos oraz QuickBird dla Generowania Ortoobrazow - Ewiak I (download)
PobierzKNT_2006 - Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z Kinematycznych Pomiarow GPS - Fugurski M, Galuszkiewicz M, Kaminski P (download)
PobierzKNT_2006 - Rozpoznanie Obrazowe w Ramach Traktatu Open Skies - Debski W (download)
PobierzKNT_2006 - Turning Imagery Into Awareness - Defense Applications in Geospatial Imaging - Lobonc T (download)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Danych Wielospektralnych i Systemow Geoinformatycznych do Identyfikacji i Analizy Zagrozen Zanieczyszczenia Gleb Metalami - Zawadzka B, Stuczynski T, Jadczyszyn J (download)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Metody Przekrojow i Jej Wizualizacja Dla Celow Ochrony Przeciwpowodziowej Dolin Rzecznych - Stateczny A, Kozak M, Lagowski T (download)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Multispektralnych Analiz Satelitarnych w Precyzyjnej Identyfikacji Upraw Rolnych - Zdunek Z (download)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Satelitarnych i Lotniczych Danych Obrazowych w Rozpoznaniu Wojskowym - Jaroszuk R (download)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Zobrazowan Cyfrowych do Oceny Przejezdnosci Terenu - Paszkowski L (download)
PobierzKNT_2006 - Zastosowania Systemow Informacji Przestrzennej w Zarzadzaniu Kryzysowym - Sanecki J, Maj K (download)
PobierzKNT_2006 - Znaczenie Rozpoznania Obrazowego i Wykorzystanie Danych Obrazowych na Wspolczesnym Polu Walki - Dziewiatka H (download)
PobierzKNT_2007 - Aktualizacja Mapy Glebowo-Rolniczej w Oparciu o Zobrazowania Satelitarne i Klasyfikacje Uzytkowania Ziemi - Jadczyszyn J, Stuczynski T (download)
PobierzKNT_2007 - Aspekty Tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na Podstawie Skaningu Laserowego - LIDAR - Stateczny A, Logasz K (download)
PobierzKNT_2007 - Automatyzacja Przetwarzania Obrazu - Przyszlosc Wojskowego Rozpoznania Obrazowego - Paszkowski L (download)
PobierzKNT_2007 - Metody Realizacji Zadan Zabezpieczenia Geograficznego Mobilnego Zespołu Sil Odpowiedzi NATO w Kontekscie Wykorzystania Satelitarnych Danych Obrazowych w Iraku - Stepien G (download)
PobierzKNT_2007 - Mozliwosci Pozyskiwania Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu z Wykorzystaniem Wspolczesnych Technik Satelitarnych - Koza P, Rozycki S,Wolniewicz W (download)
PobierzKNT_2007 - Projekt EURO-MAPS PL Oparty na Zobrazowaniach IRS - Dabrowski R (download)
PobierzKNT_2007 - Rozpoznanie Obrazowe i Jego Rola w Obronnosci Kraju - Czaban A (download)
PobierzKNT_2007 - The Strategy of LGGI and Future Directions Towards Enterprise Products and Solution - Bayer T (download)
PobierzKNT_2007 - Wykorzystanie Nowych Zrodel Zobrazowan dla Celow Obronnosci i Bezpieczenstwa Narodowego - Turos P (download)
PobierzKNT_2008 - ERDAS ADE Suite - Edytor Baz Danych Oracle Spatial - Turos P (download)
PobierzKNT_2008 - ERDAS TITAN - Srodowisko 3D Udostepniania Danych Przestrzennych - Turos P (download)
PobierzKNT_2008 - Globalny Monitoring na Rzecz Srodowiska i Bezpieczenstwa (GMES) - Badurska A (download)
PobierzKNT_2008 - Monitorowanie konstrukcji mostowych z wykorzystaniem wysokoczestotliwosciowych pomiarow GNSS - Figurski M, Wrona M (download)
PobierzKNT_2008 - Pictometry - Technologia Ukosnych Zdjec Lotniczych i Ich Zastosowanie w Sluzbach Specjalnych - Hanemann K (download)
PobierzKNT_2008 - Pictometry - Technologia Ukosnych Zdjec Lotniczych i Ich Zastosowanie w Słuzbach Specjalnych - Hanemann K (download)
PobierzKNT_2008 - Przeglad Narzedzi Tworzenia Infornacji Przestrzennej - Dabrowski R (download)
PobierzKNT_2008 - Przeksztalcenia Zdjec Satelitarnych Meteosat do Projekcji Modelu COAMPS - Kroszczynski K (download)
PobierzKNT_2008 - System ASG-EUPOS w Zastosowaniach Cywilnych i Militarnych - Figurski M, Szolucha M, Bosy J (download)
PobierzKNT_2008 - TerraSAR-X - Mikrofalowy Satelita Obserwacyjny - Turos P (download)
PobierzKNT_2008 - The Earth to Business Company - Wetzel I (download)
PobierzKNT_2008 - WOPR Legionowo - Jaworski K (download)
PobierzKNT_2008 - Wyznaczanie Warunkow Atmosferycznych na Podstawie Danych Teledetekcyjnych dla Celow Pozyskiwania Lotniczych Zobrazowan Terenu - Pietrek S, Jasinski J (download)
PobierzKNT_2008 - Zasady i Mierniki Oceny Jakosci Danych - Ocena Jakosci Danych CORINE Land Cover - Bielecka E (download)
PobierzKNT_2008 - Zastosowanie Operacji Morfologii Matematycznej do Filtracji Obrazów Radarowych - Kupidura P, Koza P (download)
PobierzKNT_2009 - Aktualne i planowane projekty w obszarze GMES dla potrzeb bezpieczenstwa Unii Europejskiej - Bielinska K, Gorzynska M (download)
PobierzKNT_2009 - Aktualne i Planowane Projekty w Obszarze GMES dla Potrzeb Bezpieczenstwa Unii Europejskiej - Bielinska K, Gorzynska M (download)
PobierzKNT_2009 - Aspekty Pozyskiwania i Przetwarzania Danych z Naziemnego Skaningu Laserowego – Kedzierski M, Walczykowski P, Fryskowska A (download)
PobierzKNT_2009 - Aspekty Pozyskiwania i Przetwarzania Danych z Naziemnego Skaningu Laserowego - Kedzierski M, Walczykowski P, Fryskowska A (download)
PobierzKNT_2009 - Aspekty Pozyskiwania i Przetwarzania Danych z Naziemnego Skaningu Laserowego - Kędzierski M, Walczykowski P, Fryskowska A (download)
PobierzKNT_2009 - ERDAS ADE Suite - Technical Overview - Wetzel I (download)
PobierzKNT_2009 - ERDAS APOLLO - Rzepka M (download)
PobierzKNT_2009 - ERDAS APOLLO 2009 How to Manage, Catalog, Share Raster & Vector Data – Debroux F (download)

Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.