Logo Geosystems

eCognition Server

server_3_white2eCognition Server to silnik sucy do zdalnego przetwarzania danych obrazowych w oparciu o algorytmy utworzone w oprogramowaniu eCognition Developer, bd eCognition Architect. Dajc moliwo przetwarzania wsadowego, opcj dzielenia duych danych obrazowych na mniejsze partie, a nastpnie ich czenia po przeprowadzonej analizie (tilling and stitching) oraz pozwalajc na jednoczesne wykorzystanie wielu procesorów, eCognition Server zwiksza efektywno przeprowadzanych analiz, poprzez minimalizacj czasu przetwarzania danych oraz lepsz ich organizacj. Dodatkowo oferowane jest rozszerzenie pozwalajce na wykorzystanie zalet oprogramowania firmy Trimble bezporednio w rodowisku ArcGIS.

Gówne cechy eCognition Server:

  • automatyczne przetwarzanie duej iloci danych
  • funkcja tilling-stitching
  • odbieranie zada z poziomu eCognition Developer oraz eCognition Architect
  • jednoczesne wykorzystanie wielu procesorów
  • wygodny panel administracyjny wspomagajcy efektywne wykorzystanie oprogramowania
  • integracja ze rodowiskiem ArcGIS

Szczegóowe zapytania mona kierowa do nas piszc na adres:

 
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.